Nadační fond díla Ondřeje Knolla

Kontaktujte nás

Mgr. Petr Martinů
petr.martinu@ondrejknoll.cz

Seznam dárců

  • Mgr. Petr Kocián
  • JUDr. Marek Pořízka, Ph.D.
  • Mgr. Petr Martinů
  • Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.
  • MIKRO Trading a.s.
  • Město Náměšť nad Oslavou
  • Ing. Pavel Štefka
  • F.R.Z. agency s.r.o.

Partneři

SKUPINA ČEZ

O nadačním fondu

Nadační fond díla Ondřeje Knolla je nadačním fondem založeným manžely Andreou a Petrem Martinů podle zákona o nadacích a nadačních fondech. Subjekt byl zapsán k datu 17. 2. 2007 u rejstříkového soudu v Brně, oddíl N, vložka 298.

Se zakladatelskými dokumenty, statutem fondu a výroční zprávou je možno se seznámit ve sbírce listin uložené na příslušném rejstříkovém soudu a na webu justice.cz.

Jde o jednoúčelový fond, mající ve svém programu účinnou a všestrannou propagaci a podporu díla a samotné osobnosti fotografa a knihkupce Ondřeje Knolla.

Činnost fondu

Kalendář 2009

Kalendář 2009

S ohledem na datum založení fond dosud nevyvíjel rozsáhlou činnost. Prozatím se podařilo v červnu 2008 vydat a slavnostně pokřtít kalendář na rok 2009 s využitím a použitím fotografií Ondřeje Knolla. S kalendářem je možné se seznámit zde.


Televizní dokument

Televizní dokument

Za podpory fondu vznikl televizní dokument Petra Francána natočený pro Českou televizi o životě a díle Ondřeje Knolla v kontextu doby a společenských souvislostí. Film Krajiny světla – fotograf Ondřej Knoll byl uveden na ČT2 dne 2. září roku 2008.


Web ondrejknoll.cz

Webové stránky

V neposlední řadě se podařilo spustit tyto webové stránky. Byla jim věnována při přípravě velká pozornost, kterou si Knoll jistě zaslouží.


Knižní publikace multimediálního charakteru

Vrcholem činnosti fondu je příprava neobvyklé knižní publikace multimediálního charakteru, která má za cíl zmapovat Knollův život, ale i jeho dílo, jakožto dílo jednoho z nejvýznamnějších krajinných moravských fotografů první poloviny dvacátého století. Nemá se jednat o čistě fotografickou publikaci, ale spíše o zasazení Knollova díla do kulturního kontextu své doby. Publikace má být rozdělena do čtyř částí, z nichž první bude historiografická, zabývající se popisem a soupisem Knollova života a díla, druhá srovnávací, v níž budou konfrontovány významné architektonické a krajinné prvky se současným stavem a třetí literárně historická, mapující Knollovu korespondenci a literárně-výtvarný dopad linie Deml-Březina-Knoll (například Knollův fotografický cyklus vytvořený k Březinově sbírce…). Čtvrtá část bude shrnuta do podoby multimediálního DVD, jež bude zahrnovat filmový dokument o krajině a díle Ondřeje Knolla, včetně výpovědi pamětníků, rodinných příslušníků. Na DVD budou také prezentovány ukázky z krátkých filmů, které Knoll za svého života zachytil na devíti milimetrový pás.


Pro ty, jež činnost fondu oslovila a kteří mají zájem se podílet na přípravě knižní publikace uvádíme účet pro možné zaslání sponzorských darů, za něž upřímně děkujeme:

GE Money Bank, a.s., č.ú. 197869710/0600.


Přečtěte si také