Větrná smršť na Náměšťsku, 4. července 1929

TIP: Mezi detaily obrázků se můžete pohybovat i pomocí šipek na klávesnici.


O tom, že Knoll chápal fotografování nejen jako práci, jako zdroj obživy, ale i jako fenomén umožňující zachycení každodenního života, svědčí rovněž jeho „fotokronika“ zaznamenávající následky větrné smršti, která se přehnala nad Náměští navečer dne 4.července roku 1929. Kronika, která byla po letech nalezena vnukem Ondřeje Knolla, panem Jiřím Klímou v Knollově pozůstalosti, zachycuje ničivou sílu přírodního živlu a škody, které tento živel během krátké chvíle napáchal.

Soubor, který sám Knoll svázal do podoby fotoalba, je zajímavým zdrojem historických informací. Průvodní slovo je psáno Knollovou rukou.Přečtěte si také