Napsali o fondu

Články o Nadačním fondu díla Ondřeje Knolla, které byly uveřejněny v tisku.


Propaguje pozapomenutého Knolla

Horácké noviny | Rubrika: Kultura | 27. 5. 2008

V Ostopovicích u Brna byl téměř před půldruhým rokem založen nadační fond. Zvláštní na tom je, že tento fond vznikl za účelem všestranné propagace díla a osobnosti fotografa a knihkupce a významného náměšťského rodáka Ondřeje Knolla. Hlavního představitele nadace ostopovického Mgr. Petra Martinů k náměšťskému Ondřeji Knollovi přitom váže pouze osobní nadšení a velký obdiv jeho rozsáhlého díla.

Přes poměrně krátkou dobu existence má za sebou nadační fond velký kus práce. Již brzy vyjde nástěnný kalendář na rok 2009 s autorskými fotografiemi Ondřeje Knolla. V blízké budoucnosti budou také spuštěny internetové stránky věnované jeho osobě a dílu a v neposlední řadě budou moci diváci České televize o něm také zhlédnout dokumentární film.

Do vše vzniká za úzké spolupráce s městem Náměští nad Oslavou. „Aktivita Nadace Ondřeje Knolla je velice vítaná a bude to taková malá splátka našeho dluhu vůči tomuto významnému rodákovi. Jsem velice vděčný, že Mgr. Martinů přišel s touto aktivitou a těším se na budoucí spolupráci, protože bychom se měli vracet k těm dobrým kořenům, které tady jsou“, poukazuje náměšťský starosta Vladimír Měrka.

Fotograf, ale též knihkupec Ondřej Knoll (24.12.1883 – 6.8.1960) samostatně fotografoval již od roku 1906. Po více než dvě desetiletí, od dvacátých let až do doby února 1948, byl nejvýznamnějším fotografem a vydavatelem pohlednic na Náměšťsku. Za svůj život nafotil více než dvacet tisíc negativů, z nichž se podařilo do dnešních dní zachovat přibližně čtvrtinu (zejména na skleněných deskách). Negativy dnes uchovává Muzeum Vysočiny v Třebíči. „V Náměšti existovalo městské muzeum, které bylo zrušeno v padesátých letech. Část exponátů byla přemístěna do tehdejšího Západomoravského muzea. A právě díky aktivitám tehdejšího ředitele Uhlíře se spousta fotografických skleněných desek z archivu Ondřeje Knolla zachovala“ doplňuje Měrka.

Ondřej Knoll byl blízkým přítelem Jakuba Demla, přátelil se také s Josefem Kapinusem. V letech 1928-1932 vytvořil dnes sběratelsky velmi ceněný fotografický cyklus Místa a cesty Otokara Březiny s předmluvou právě Jakuba Demla. Patřil k průkopníkům barevné fotografie v regionu, zpracovával rentgenové snímky, vytvářel tzv. stereoskopické fotografie či diapozitivy. „Málo se ví, že první rentgen na Moravě byl spuštěn právě v Náměšti nad Oslavou, a to díky Ondřeji Knollovi. Rentgen provozoval doktor Dreuschuch, podle něhož je dnes v Třebíči pojmenována jedna z ulic. Ondřej Knoll se na provozu rentgenu podílel tím, že vyvolával pořízené snímky. Spolupráce těchto dvou mužů byla velice významná pro zdraví obyvatel. Byla to převratná novinka a v Náměšti byli lidé, kteří to uměli. Nejenže Ondřej Knoll na svých snímcích zachycoval krásy Náměště a okolí, ale rovněž se svým způsobem podílel na rozvoji vědy“, připomíná starosta. Knoll byl činný především na Vysočině, známé jsou i snímky z celé jižní Moravy. V roce 1936 spolu s náměšťskými sokoly navštívil i Podkarpatskou Rus, kterou rovněž zachytil na svých fotografiích. Zajímavostí je, že jeho dílo nezůstalo nepovšimnuto organizací UNESCO, která mu zaslala v září roku 1949 obsáhlý dotazník.

„Knoll je podle mého nedoceněný a dostatečně nepublikovaný. To bychom rádi napravili“, uvádí Mgr. Martinů. První hmatatelný výsledek půldruhého roku práce Knollovy nadace zří světlo světa v nejbližších dnech. Jedná se o nástěnný kalendář na rok 2009, který bude slavnostně pokřtěn 17.června v budově náměšťské radnice u příležitosti zahájení výstavy Saloon 2008 (výstava prací studentů a odchovanců výtvarného oboru ZUŠ pod vedením J.M.Krejčího). Kalendář je vydáván nákladem sedmi set kusů. Pět stovek z nich zůstane v Náměšti, dvě stovky kusů poslouží nadaci k další propagaci Knollova díla. Na pokrytí nákladů spojených s vydáním kalendáře (sto tisíc korun) se podílelo město Náměšť a Skupina ČEZ.

Třicetiminutový dokumentární film, který o Knollovi a jeho vazbách na O.Březinu aj.Demla natáčela Česká televize, by měl být vysílán někde v období od června do letošního podzimu. Přesnější termín zatím není znám. Ještě letos plánuje nadace spuštění webových stránek věnovaných Knollovi a jeho tvorbě.

Milovníci internetového surfování se na nich například dočtou různé zajímavosti z Knollova deníku, který si během života pečlivě vedl.

Vrcholem snahy nadace je vydání knihy zcela věnované životu a dílu Ondřeje Knolla. „Náklady na vydání knihy se ale pohybují někde okolo jednoho milionu korun. Zatím nám na to chybí finance“, konstatuje Mgr.Martinů.


Fond připravuje biografii náměšťského fotografa

Mladá fronta DNES | Rubrika: Vysočina | 21. 5. 2008

Náměšť nad Oslavou – Nadační fond zabývající se popularizací života a díla náměšťského fotografa Ondřeje Knolla připravuje vydání autorovy biografie. Fond vydá i kalendář na rok 2009 s jeho fotografiemi, připravuje webové stránky a podílel se i na vzniku dokumentu České televize o Knollově tvorbě.

„Náklady na biografii se budou pohybovat kolem jednoho milionu korun, zatím na výpravnou publikaci sháníme peníze“, řekl zástupce fondu Petr Martinů. Křest kalendáře se uskuteční 17. června v náměšťské radnici.

V Náměšti byla už před pěti lety v galerii Stará radnice otevřena výstavní síň nejvýznamnějšího místního rodáka. Ve stále expozici mohou návštěvníci zhlédnout Knollovy fotografické přístroje a další předměty z pozůstalosti. Nejstarší Knollovy fotografie pocházejí z roku 1906.

Ondřej Knoll (1883-1960) podrobně mapoval Českomoravskou vrchovinu, fotografoval však i na Podkarpatské Rusi. Zabýval se krajinou, portréty, památkami, dokumentoval významné události. Řadu snímků vydal na pohlednicích, které jsou dodnes sběratelsky velmi ceněny.


Přečtěte si také